23 Ekim 2019 Çarşamba
Psikodrama ve Grup Terapisi Eğitimi
Psikodrama ve Grup Terapisi Eğitimi
Üniversitemizin Çınarı Dr.M.Hikmet Develi Hakkın Rahmetine Kavuştu
Üniversitemizin Çınarı Dr.M.Hikmet Develi Hakkın Rahmetine Kavuştu
İlahiyat Fakültesine Öğrenci Alımına YÖK Onayı
İlahiyat Fakültesine Öğrenci Alımına YÖK Onayı
İlahiyat Fakültesi Yeni Akademik Yıl İçin Hazır
İlahiyat Fakültesi Yeni Akademik Yıl İçin Hazır
Atama ve Teşekkür
Atama ve Teşekkür
Ana Sayfa Projeler Tamamlanmış Projeler Fen ve Teknoloji Öğretmen ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Basit Araç-Gereçlerle “Örnek Fen Deneyleri ve Günlük Yaşam” Etkinlikleri (04-08 Şubat 2013)Sende Paylaş

Fen ve Teknoloji Öğretmen ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Basit Araç-Gereçlerle “Örnek Fen Deneyleri ve Günlük Yaşam” Etkinlikleri (04-08 Şubat 2013)

Yazan : @Admin Admin Tarih : Kategori : Tamamlanmış Projeler Yorumlar : 0 Okunma : 1726 Beğen : 0

PROJEYE KABUL EDİLEN ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYI LİSTESİ

KATILIMCI LİSTESİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Etkinliğe Kabul Edilecek Öğretmenler Aşağıdaki Kriterlere Göre Seçilecektir:

1. İlköğretim 5., 6., 7. ve 8. sınıf düzeyinde fen ve teknoloji öğretmeni olarak çalışıyor olmak
2. Daha önce benzer projeye katılmamış olmak.
3. Proje kapsamındaki deneyleri geliştirmeyi ve uygulamayı engelleyecek sağlık sorununun olmaması.
4. Bu projeye katılmak için gönüllü olmak.

Etkinliğe Kabul Edilecek Öğretmen Adayları Aşağıdaki Kriterlere Göre Seçilecektir:

1. İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği son sınıf öğrencisi olmak.
2. Akademik ortalaması 4 üzerinden 2,5 ve üzeri olmak.
3. Proje kapsamındaki deneyleri geliştirmeyi ve uygulamayı engelleyecek sağlık sorununun olmaması.
4. Bu projeye katılmak için gönüllü olmak.

•• Çalıştayımız 04.02.2013 Pazartesi saat 08:00 de Amasya Üniversitesi Misafirhanesinde başlayacaktır. Misafirhanede kalacak katılımcılar için 03.02.2013 tarihinde Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinden 16:00 da servis kaldırılacaktır. Kendi imkanlarıyla misafirhaneye ulaşacak katılımcılar 03.02.2013 tarihi saat 15:00’dan sonra yerleşebilirler.

Misafirhane Adresi: Amasya Üniversitesi İpekköy Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi İpekköy/AMASYA


Proje Bilgileri

Amaç :Bu çalışmada temel amaç MEB okullarında görev yapan sınıf öğretmenleri ile Amasya Eğitim Fakültesinde bulunan öğretmen adaylarına yönelik;

a)Katılımcılar arasında karşılıklı fikir ve tecrübe paylaşımını sağlamak,

b)Özellikle kırsal alanlarda görev yapan ve laboratuar imkanı olmayan öğretmenleri yeni deneysel aktivitelerle yüz yüze eğitimle desteklemek,

c)Sınıf öğretmenliği programında fen laboratuar uygulamalarının önemini, kullanımına yönelik yaklaşımları örnekler üzerinde açıklamak,

d)Fen laboratuarlarında kullanılan deney türlerini örneklerle açıklayarak, yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamalarındaki işlemleri örneklerle tartışmak,

e)Basit araç-gereçlerle "Örnek Fen Deneyleri ve Günlük Yaşam" etkinlikleri geliştirmelerine yardımcı olacak aktiviteler düzenlemek

f) Sınıf öğretmenlerinin hayat boyu öğrenme süreçlerine
katkıda bulunmak ve motivasyonlarını artırmak, olarak belirlenmiştir.
Kapsam :Bu çalışmada, sınıf öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik olarak; laboratuar öğretimi yaklaşımının önemi, yaklaşımın temel felsefesi konusunda bilgi düzeylerini geliştirmek için alan uzmanları koordinatörlüğünde sınıf öğretmenliği programında yer alan fizik, kimya ve biyoloji temelli deneylerin katılımcılar tarafından aktif olarak yapıldığı bir etkinliktir. Bu alanlar:

-Laboratuarın kullanılmasına yönelik yaklaşımlar , (Müfredat içerisinden seçilmiş örneklerle zenginleştirerek)

- Laboratuarda öğretmenin ve öğrencinin rolü,

-Deney ve deney çeşitleri,

-Deney tasarlama ve uygulama süreci,

-Basit araç gereçlerle deney tasarımları,

-Tasarlanan ve yalpan deneylerin günlük yaşantı ile ilişkilendirilmesi çalışmaları,

-Öğretmenlerin daha önce uygulamış oldukları laboratuar yaklaşımlarından seçilmiş iyi örneklerin paylaşımı,

-Müfredat içerisindeki konuları içerecek şekilde yeni deneylerin tasarlanması ve uygulanması.
Yaygın Etki :Öğrencilere fen ve teknoloji eğitiminin daha eğlenceli hale getirilmesi için öğretmenlerin deneysel aktiviteler konusunda iyi motive edilmeleri ve öğretmenlere periyodik olarak mesleki eğitim verilmesi gerekmektedir. Özellikle ülkemizde Sınıf Öğretmenliği yapan öğretmenlerin çoğunlukla Fizik, Kimya, Biyoloji öğretmenliği veya bölüm mezunu oldukları, hatta bazılarının alan dışından atandıkları göz önüne alındığında, öğretmenlerin alanları dışındaki konuların öğretimi noktasında yetersiz kalmaları bir problem olarak durmaktadır. Bu noktada özellikle hemen hemen her ilimizde bir Eğitim fakültesinin bulunmuş olması aslında bu anlamda faydalanılması gereken bir fırsat olarak görülmelidir. Çünkü, benzer problemleri yaşayan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler; bu veya buna benzer merkezleri kullanarak lisans ve lisansüstü dersler ile yeni deney sistemleri tasarlama, bilgi ve becerilerini geliştirme ve öğretmenlerin motivasyonlarını canlı tutma noktasında önemli görevler üstlenmektedir. Bu tür eğitim ortamlarıyla özellikle o bölgedeki öğretmenleri bilgi ve becerilerini paylaşma, karşılıklı işbirliğini geliştirme ve fen ve teknoloji öğretimindeki en son yaklaşımları birinci elden alma fırsatı bulabilmektedirler. Dolayısıyla ülkemizde de bu veya buna benzer uygulamaların başlatılması, başlatılmış uygulamaların genişletilmesi, bu konuda araştırma yapacak alan eğitimcilerine TUBITAK, MEB, YÖK ve diğer sivil toplum örgütlerince desteklerin artırılması gerekmektedir. Bilim danışmanlığı, fen ve teknoloji eğitimi üzerine odaklanmış seminer, konferans ve çalıştayların ve diğer benzer etkinlikler desteklenmesi durumunda özellikle kırsal bölgelerde eğitim faaliyetlerini yürüten sınıf öğretmenleri basit araç gereçler kullanarak fen ve teknoloji dersini daha etkin yürütme imkanı bulacaklardır.
Proje Bilgileri :

DÜZENLEME KURULU

ÜNVANI ADI SOYADI - KURUMU


PROF.DR.MURAT GÖKDERE AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

DOÇ.DR.FEDA ÖNER AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.DR.AHMET BACANAK AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

BİLİM KURULU

ÜNVANI ADI SOYADI - KURUMU


DOÇ.DR.HAKAN ŞEVKİ AYVACI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ

DOÇ.DR.SEVİLAY KARAMUSTAFAOĞLU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.DR.MİRAÇ AYDIN KARADENİZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ

YEREL DÜZENLEME KURULU

ÜNVANI ADI SOYADI - KURUMU


DOÇ.DR.KEZİBAN ORBAY AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.DR.ÖNDER İDİL AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

DERS VEREN/SUNUM YAPAN ÖĞRETİM ÜYELERİ

ÜNVANI ADI SOYADI - KURUMU


PROF.DR.METİN ORBAY AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

PROF.DR.MURAT GÖKDERE AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

DOÇ.DR.FEDA ÖNER AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

DOÇ.DR.SEVİLAY KARAMUSTAFAOĞLU AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

DOÇ.DR.HAKAN ŞEVKİ AYVACI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.DR.AHMET BACANAK AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.DR.MİRAÇ AYDIN KARADENİZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ

YRD.DOÇ.DR.ÇİĞDEM ŞAHİN GİRESUN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Program :

PROJE PROGRAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Diğer :

2229 - LİSANS VE LİSANS ÖNCESİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Üniversite öğretim üyeleri veya alanlarında en az 10 yıl deneyimi olan araştırmacıların, a) ilk ve ortaöğretim öğretmenlerine yönelik olarak yapmayı planladıkları bilim danışmanlığı seminerleri ve benzeri toplantılar, b) ilk ve ortaöğretim öğrencileri ile lisans öğrencilerinden üstün başarı gösterenleri çalışmalar yapmak, yönlendirmek ve çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenecek bilim kampları, doğa eğitimleri, teorik ve uygulamalı yaz ve kış bilim okulları desteklenir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

İletişim :

Etiketler : Fen, ve, Teknoloji, Öğretmen, ve, Öğretmen, Adaylarına, Yönelik, Basit, Araç-Gereçlerle, Örnek, Fen, Deneyleri, ve, Günlük, Yaşam, Etkinlikleri, 04Şubat, 08Şubat, 2013, Amasya, Üniversitesi, TÜBİTAK,

Projeler

      Arşiv